novaform profil img5a

Tjenester

Novaform utfører alt innen samlebegrepet prosjektadministrasjon for fagfeltene bygg og anlegg. Tjenestene er fleksible og kan kombineres etter behov. 

Spør oss om tjenester på ditt prosjekt.

Vi tilbyr prosjektledelse, byggeledelse, anleggsledelse, byggherreombud, uavhengig kontroll, ansvarlig søker, tilstandsrapporter for bygg og anlegg, rådgiving og ledelse innen KS og HMS, SHA ledelse, utarbeidelse av anbudsunderlag og kontrakter, kontrahering av entreprenør med mer.
 
Vi er til for både storutbyggeren og deg som skal oppføre din enebolig. Vi bistå i alle typer byggeoppdrag for både private og offentlige byggherrer uavhengig av om det er  tre, betong, stål, grunnarbeid, kommunaltekniske anlegg, vei, tomteareal, bane, havner og kaier, undervannsarbeid, miljøoppdrag, med mer.

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse for utbyggingsprosjekt innen både bygg og anlegg. Prosjektleder er nærmeste ledd til oppdragsgiver og vil normalt ha byggelederen under seg ved delte entrepriser. For totalentrepriser kalles denne rollen “Byggherreombud”.

Byggeledelse

Byggeleder er den personen som på vegne av byggherren organiserer og styrer entreprenørene i oppdrag hvor det brukes delte entrepriser. Novaform har lang erfaring i å styre både bygg- og anleggsprosjekt av denne typen.
novaform profil img4

Byggherretjenester

Novaform kan levere en rekke enkelttjenester også i prosjekter der vi ikke innehar en større rolle i prosjektet. Dette kan være:
 • Byggesøknader/ansvarlig søker
 • SHA-planer og utøve rollen som byggherrens representant eller koordinator
 • Utarbeidelse og revisjoner av KS-planer. 
 • Utarbeidelse av kontrakter med entreprenører.
 • Beskrivelser for prisinnhentinger.
 • Fremdriftsplaner
 • Byggeregnskap og økonomisk oppfølging

Bygherreombud

Byggherreombud er byggherren sin prosjektleder i totalentrepriser. Vanlige oppgaver i denne rollen er:
 • Kontraktinngåelse med entreprenør
 • Fremdriftskontroll og styring av endringer underveis
 • Hovedkontakt mot fremtidig leietaker
 • Utarbeidelse av byggherrens HMS-plan
 • Godkjenning av fakturaer fra entreprenør
 • Representere byggherren i henhold til byggherreforskriften

Vi kan også løse andre oppgaver etter nærmere avtale med byggherren.

Entreprenørtjenester

Trenger ditt prosjekt en dyktig anleggsleder, eller en ingeniør? Vi kan bistå med ledelse av personell, fremdrift, KS, HMS, oppfølging av kontraktsforpliktelser, ledelse av deler av ditt prosjekt eller annen assistanse innen administrasjon av bygge og anleggsprosjektet. 

Uavhengig kontroll for utførelse og prosjektering

Vi utfører uavhengig kontroll for utførelse og prosjektering i alle klasser. 

Byggelånskontroll

På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter.

Totalprosjekt

Med tjenesten Totalprosjekt tar Novaform hånd om all planlegging og prosjektadministrasjon i prosjektet - fra start til ferdig resultat.

Vi sørger for alt fra opprettelse av utbyggingsselskapet til det står ferdig bygd med ferdigattest. Dersom prosjektet skal bygges ut via eget selskap, kan vi også drive selve selskapet. I tillegg til opprettelse sørger vi da for finansiering, vi bemanner med daglig leder, sørger for regnskapsførsel osv.

Byggherren kan i dette tilfellet sitte i selve styret for selskapet. Dermed bruker vi tiden på det vi er best på, og byggherren kan bruke tiden sin på utvikling av nye prosjekt.

Forretningsførsel

Novaform tilbyr daglig drift av utbyggingsselskap. Vi kan gjøre alt fra oppretting av selskap, bemanning med daglig leder/forretningsfører, regnskapsførsel og styring av selve utbyggingen i dette selskapet.

Prosjekteringsledelse

Novaform tilbyr prosjekteringsledelse for større utbyggingsprosjekter. Ofte er prosjektleder og prosjekteringsleder samme person. Prosjekteringsleder styrer prosjekteringen i større prosjekter.
novaform profil img2

Kundereferanser

Se et utvalg av våre referanser innen de ulike tjenesteområdene våre.

Se kundereferanser

Din kontaktperson

Jon Sigve Sundnes
Jon Sigve Sundnes
mobil:918 83 153
Novaform AS
SANDNES | HAUGESUND | BERGEN
Design: Destino
Publiseringsløsning: Destinet
Novaform AS
SANDNES | HAUGESUND | BERGEN

Følg oss på linkedinfølg oss på facebookFølg oss på twitter
Design: Destino / Destinet
Novaform AS
SANDNES | HAUGESUND | BERGEN

Følg oss på linkedinfølg oss på facebookFølg oss på twitter
Design: Destino / Destinet